Sahrawi Solidaarisuus

EU rikkoo kansainvälistä oikeutta

EU:n tuomioistuin on linjannut, että Marokon kanssa solmittua kalastussopimusta ei voi soveltaa miehitetyn Länsi-Saharan vesiin. Silti EU:n kalastuslaivat troolaavat Länsi-Saharan edustalla kaiken aikaa.

Marokko on miehittänyt Länsi-Saharaa vuodesta 1975 saakka. Vaikka YK ei tunnusta Marokon oikeutta hallita Länsi-Saharan alueita, Euroopan Unioni on solminut Marokon kanssa kalastussopimuksia vuodesta 1988 lähtien. Niiden myötä EU-maiden kalastusalukset ovat päässeet kalastamaan myös miehitetyn Länsi-Saharan vesille.

Uusin kalastussopimus astui voimaan kesällä 2019. Se tuo Marokolle 40 miljoonaa euroa vuodessa vastineeksi siitä, että 128 EU-alusta saa kalastaa Marokon hallitsemilla vesillä – ja myös Länsi-Saharan edustalla. Komission itsensä mukaan 90 prosenttia sopimuksen alaisesta saaliista tulee Länsi-Saharan rikkailta kalavesiltä.

EU:n oma tuomioistuin antoi helmikuussa 2018 sitovan päätöksen, jonka mukaan kalastussopimusta ei voi soveltaa miehitetyn Länsi-Saharan vesillä, koska se loukkaisi länsisaharalaisten eli sahrawien itsemääräämisoikeutta. Sopimus voisi kattaa Länsi-Saharan aluevedet vain, jos Länsi-Saharan kansa antaa siihen suostumuksensa.

Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessorin Lauri Hannikaisen mukaan Länsi-Saharan kansan suostumus on ehdoton ennakkoehto, jotta kalastussopimus olisi yhteensopiva kansainvälisen oikeuden kanssa.

YK:n tunnustaman sahrawien edustajan, Länsi-Saharan vapautusrintaman Polisarion näkemyksen mukaan kalastussopimus pönkittää Marokon miehitysvaltaa. Siksi Polisario ei ole osallistunut mihinkään sopimusta sivuaviin neuvotteluihin EU:n kanssa, kertoo Polisarion lakimies Haddamin Moulud Said puhelimessa Genevestä.

Jos Länsi-Saharan laillinen edustaja ei anna suostumustaan, suostumus-kriteerin täyttäminen on melko mahdotonta.

Miten musta saadaan näyttämään valkoiselta?

EU:n komissio sanoo, että kalastussopimus ei ole ristiriidassa EU-tuomioistuimen päätöksen kanssa, koska sopimus ”ei tunnusta Marokon oikeutta hallita Länsi-Saharaa”.

Komissio vetoaa siihen, että ”varoja ohjataan paikallisväestölle siten, että sahrawit saavat hyötyä siinä suhteessa kuin heidän vesillään kalastetaan”. Komissio väittää neuvotelleensa asiasta positiivisessa hengessä sahraweja edustavien kansalaisjärjestöjen kanssa.

On äärimmäisen työlästä saada EU:n komissiolta listaa järjestöistä, joiden kanssa se on neuvotellut. Länsi-Saharan asioita seuraavan kansalaisjärjestön WSRW (Western Sahara Resource Watch) mukaan komissio valehteleekin, sillä suurin osa sen mainitsemista järjestöistä ei ole joko osallistunut neuvotteluihin tai saanut koskaan kutsuakaan niihin. Komissiolta ei saatu juttua varten listaa järjestöistä uutisen määräaikaan mennessä.

EU:n ja Marokon kalastussopimuksesta onkin tullut kiusallinen kivi EU:n kengässä. Toisaalta EU yrittää ohjata demokratian tieltä eksyneitä maita takaisin oikealle kurssille, toisaalta se itse viittaa kintaalla kansainväliselle oikeudelle silloin, kun sen omat taloudelliset edut ovat uhattuna.

Rauhanjärjestöt ovat nostaneet Länsi-Saharan kevään teemaksi. Aiheesta keskustellaan Sosiaalifoorumissa 26.4. ja Maailma kylässä -festareilla 23.5.

Jaana Kanninen

 

 

 

 

Kuvassa vasemmalta tanssitaiteilija ja PANDin puheenjohtaja Antti Seppänen ja käsitetaiteilija, Spartacus-säätiön puheenjohtaja JP ( Juha-Pekka) Väisänen

Taide- ja kulttuurijärjestöt vetoavat päättäjiin Länsi-Saharan kansanäänestyksen järjestämiseksi 

Länsi-Saharaa kutsutaan Afrikan viimeiseksi siirtomaaksi. Useat maat, Mauritania, Espanja ja viimeksi 1975 alkaen Marokko ovat miehittäneet Länsi-Saharaa. YK:n tavoite on järjestää kansanäänestys Länsi-Saharan itsenäisyydestä. Kansalaisjärjestöt Suomessa ja kansainvälisesti arvostelevat EU-politiikkaa ihmisoikeuksia rikkovana, Marokon kauppasuhteita suosivana ja sitä kautta Länsi-Saharaa sortavana. 

PAND taiteilijat rauhan puolesta järjestöllä ja Spartacus-säätiöllä on aloite nostaa Länsi-Sahara suomalaiseen keskusteluun ja tehdä toukokuusta 2020 Länsi-Saharan solidaarisuuskuukausi. Järjestöt kutsuvat muita suomalaisia kansalaisjärjestöjä, taiteilijoita ja aktivisteja mukaan solidaarisuustyöhön. 

Järjestöt vetoavat, että eduskuntaan juuri perustettu Länsi-Sahara ystävyysryhmä edistäisi aikaisempaa näkyvämmin dialogia Suomen ja Länsi-Saharan välillä. Järjestöt haastavat eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen edistämään Länsi-Saharan asiaa mm. eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumin täysistuntokeskusteluissa. Sanna Marinin hallituksen pitää YK:n tavoitteiden mukaan ottaa hallituksen tavoitteeksi kansanäänestyksen aikaansaaminen Länsi-Saharassa ja edistää sitä.   

EU-parlamentissa on lopetettava Länsi-Saharaa miehittävän Marokon kauppasuhteiden vahvistaminen ja miehitetyn alueen tuotteiden kaupan hyväksyminen. Järjestöt vetoavat parlamenttiryhmiin ja päättäjiin, jotta ne harkitsisivat uudelleen Marokon ja EU:n väliset sopimukset, ellei Marokko lopeta Länsi-Saharan miehitystä.  

Tavoitteemme on Länsi-Saharan vapautuminen Marokon miehityksestä ja että  sahrawi-kansa voisi itse alkaa päättää omasta kehityksestään ja tulevaisuudesta.  Helsingissä Helmikuussa 2020

Juha-Pekka Väisänen  

käsitetaiteilija, Spartacus-säätiön puheenjohtaja 

  

Antti Seppänen  tanssitaiteilija, PAND taiteilijat rauhan puolesta puheenjohtaja

Pand on yhdessä Spartacus-säätiön kanssa käynnistänyt solidaarisuus-projektin. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan Pandilaan, Pengerkatu 22, joka kuun ensimmäinen maanantai. Jos et pääse mukaan suunnitelemaan, tule mukaan tapahtumiin keskiviikkoiltaisin. Jos et pääse tapahtumiin tule tukemaan rahankeräystä. Jos et halua keräykseen, tule mukaan Maailmakylässä festivaaleille. Jos et pääse keräykseen tule roudaamaan, kirjoittamaan, kuskiksi, somettamaan viestimään. Jos et pääse mihinkään näistä, niin lähde nyt ainakin Sahrawileirille, Bojadoriin Algerian ja Marokon rajalle.

 

Spartacus-säätiö tekee sahrawien asiaa tunnetuksi yhteistyössä muiden suomalaisten solidaarisuustoimijoiden kanssa, auttaa sahrawejapakolaisleirillä varustamalla nuorten taiteilijoiden studiota erillisellä siihen suunnitellulla hankkeella ja alkaa kerä alkuvuodesta 2020 julkaistavalla   vetoomuksella allekirjoituksia sahrawien asian puolesta.  

Spartacus-säätiö tukee Polisarion pyrkimystä vapautua Markon miehityksestä ja luoda itsenäinen Länsi-Saharan valtio. 

Spartacus-säätiö on erittäin tyytyväinen kehitykseen, jossa Suomen eduskunta on perustanut Länsi-Sahara ystävyysryhmän (2019). 

Afrikan viimeinen siirtomaa 

Marokko on vuodesta 1975 miehittänyt Länsi-Sahraa. Yhdistyneiden kansakuntien (YK):n tavoite on järjestää kansanäänestys Länsi-Saharan itsemääräämisoikeudesta. 

Länsi-Saharan vapautusrintama, Polisario on sahrawikansan virallinen edustaja, joka edistää sahrawien taistelua omasta valtiosta. Suomessa Polisarion edustaja on Menna Lehbib. 

Solidaarisuustoimijoiden yhteistyötä 

Spartacus-säätiö haluaa toiminnallaan edistää suomalaisen kansalaisyhteiskunnan erilaisten toimijoiden yhteistyötä Länsi-Saharan solidaarisuustyössä. Voimistamaan yhteistyötä Spartacus-säätiö ja PAND taiteilijat rauhan puolesta kutsuvat muita Länsi-Saharan solidaarisuudesta kiinnostuneita kansalaisjärjestöjä ja yksittäisisä aktivisteja mukaan suunnittelemaan yhteistyötä

Järjestöillä on aloite tehdä toukokuusta näkyvä Länsi-Saharan solidaarisuuskuukausi. Järjestöt kutsuvat kaikkia kiinnostuneita keskustelemaan mitä toukokuun solidaarisuuskuukausi voisi tarkoittaa ja ottamaan Pandilaa* omakseen.  

Alkuvuodesta 2020 joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina (6.1., 3.2., 2.3., 6.4. ja 4.5.) kokoontuu Pandilassa* kaikille solidaarisuudesta ja kansalaisjärjestötekemisestä kiinnostuneille tarkoitettu suunnitteluryhmä. Ryhmä kokoontuu kello 17-18.30 *Pandilassa osoitteessa Pengerkatu 22, Helsinki – Tervetuloa! 

Toukokuusta solidaarisuuskuukausi 2020 

Spartacus-säätiöllä ja PAND taiteilijat rauhan puolesta järjestöillä on koko kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja yksittäisille aktivisteille suunnattu aloite tehdä toukokuusta sahrawisolidaarisuuden kuukausi. PAND tarjoaa omaa tilaansa Pandilaa Helsingin Pengerkatu 22 solidaarisuuskuukauden toimintakeskukseksi, tapahtumapaikaksi ja infopisteeksi. Mukaan tulevia tahoja ja toimijoita toivotaan itse ja yhdessä ideoimaan solidaarisuustoimintaa Pandilaan, Helsinkiin ja miksi ei koko Suomeen. 

Vetoomus päättäjille Länsi-Saharan vapauttamiseksi 

Alkuvuodesta 2020 julkaistaan vetoomus Länsi-Saharan asian puolesta. Vetoomukseen kerätään allekirjoituksia, jotka toimitetaan loppuvuodesta Suomen eduskunnalle ja Euroopan Unionin parlamenttiin. 

Spartacus-säätiö pyrkii vaikuttamaan siihen, että Länsi-Sahara vapautuu Marokon miehityksestä. Spartacus-säätiö vetoaa kaikkiin päättäjiin niin Suomessa kuin Euroopan Unionissa, että YK:n esittämä sahrawien kansanäänestys järjestetään välittömästi ja sahrawikansa voisi itse alkaa päättää omasta kehityksestään ja tulevaisuudesta.  

Solidaarisuus on haaste suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle, että puheista tulisi todellisia tekoja,joilla Länsi-Saharan itsenäisyyspyrkimyksistä tulisi pian totta. 

Vetoomuksen tekstissä Spartacus-säätiö vetoaa Eduskunnan puhemieheen, että Länsi-Saharan asiaan kiinnitettäisiin huomiota kansainvälisten asioiden foorumin täysistuntokeskustelussa ja että Länsi-Saharan itsenäisyys ja kansanäänestys nousisi eduskunnan valiokuntien teemaksi, joita valtuuskunnat voisivat omilla toimialoillaan kansainvälisillä foorumeilla korostaa 

Spartacus-säätiön vetoomuksessa vaaditaan EU-parlamentin jäseniä ja parlamenttiryhmiä saattamaan Marokon ja EU:n sopimukset uudelleen harkintaan, ellei Marokko lopeta Länsi-Saharan miehitystä.

Taiteen tekemisestä apua pakolaisleirille 

“Nuorten taiteilijoiden studio” on Spartacus-säätiön kehitysyhteistyön ja solidaarisuuden hanke, jolla kerätään varoja taiteilijoiden; muusikoiden ja kuvantekijöiden ministudion varustamiseen Länsi-Saharan pakolaisleirillä Bojadorissa.  

Hankkeen avulla monimutkaisesta maailmasta ja isoista tavoitteita tulee suomalaisille aktivisteille ihmisen kokoista, ymmärrettävää ja konkreettista tekemistä. Musiikin, videoiden ja kuvien tekemistä tulee sahrawi-taiteilijoille ajattelun, maailman ymmärtämisen ja pakolaisleirin todellisuudessa pärjäämisen välineitä.  

Saavuttaakseen hankkeen tavoitteen Spartacus-säätiö kerää rahaa (Rahankeräyslupa) ja järjestää PAND:in ja muiden yhteistyötahojen kanssa taide- kulttuuri ja solidaarisuustilaisuuksia, joiden tuotto käytetään “Nuorten taiteilijoiden studion” varustamiseen. 

Tee lahjoitus ja tue nuorten sahrawi-taiteilijoiden studion rakentamista!

Spartacus-säätiön solidaarisuustili

Danske Bank FI46 8000 1501 4100 71
Rahankeräyslupa RA/2019/586

 

Spartacus-säätiö

Spartacus-säätiö on vuonna 1989 rekisteröity säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea kommunistisen ja työväenliikkeen poliittista, opinto- ja tutkimus-, kulttuuri-, tiedotus- ja kansainvälistä toimintaa.

Säätiö järjestää solidaarisuusprojekteja, tutkimus- ja opintoprojekteja sekä rahankeräyksiä. Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Spartacus-säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka ei harjoita kaupallista liiketoimintaa.

Säätiöllä on kehitysyhteistyöhankkeita ja se on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen,FINGO:n jäsenjärjestö. Spartacus-säätiöllä on myös Eurooppa-tiedotukseen liittyviä hankkeita.

Vetoomus:

http://www.spartacus-saatio.fi/p/solidaarisuusvetoomus-lansi-saharan.html